Privacybeleid

Dit is hoe ik omga met jouw persoonlijke data.

Jeffrey Breure, gevestigd aan de Louis Beerenbrouckstraat 14, 6006 BN te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jeffrey Breure
Louis Beerenbrouckstraat 14
6006 BN Weert
E-mailadres: jeffrey@jeffreybreure.nl
KvK-nummer: 68851960
Contactpersoon: Jeffrey Breure

Persoonsgegevens die ik verwerk

Jeffrey Breure verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief naar jou te kunnen versturen gebruik ik alleen je e-mailadres dat jij aan mij verstrekt via de inschrijving op mijn website.

Daarnaast verwerk ik:

 • het IP-adres van het moment van registreren/activeren van je inschrijving
 • statistieken van jouw ‘gebruik’ van de nieuwsbrief (geanonimiseerd)

Contactformulier

Heb je het contactformulier ingevuld dan verwerk ik voor het afhandelen van je verzoek of vraag de volgende gegevens (zoals door jou ingevuld):

 • je naam
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je e-mailadres (werk of privé)
 • je telefoonnummer (werk of privé)
 • je vraag/opmerking

Ook verwerk ik je IP-adres i.v.m. mijn beveiliging en het tegengaan van DDoS-aanvallen.

Overeenkomst

Om de overeenkomst (uitvoering project, service & support, hosting) uit te kunnen voeren verwerk ik diverse gegevens van jou. Deze gegevens heb je zelf aan mij verstrekt door de overeenkomst aan te gaan en/of contact met mij te onderhouden. Gegevens die ik van jou (kan) verwerken:

 • je voor- en/of achternaam
 • je e-mailadres werk
 • je e-mailadres privé (alleen indien expliciet aan mij verstrekt)
 • je telefoonnummer werk
 • je telefoonnummer privé (alleen indien expliciet aan mij verstrekt)
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je functie
 • mijn relatie met jou

Sales

Zit ik met jou in een salestraject dan kan ik de volgende gegevens van jou verwerken:

 • je voor- en/of achternaam
 • je e-mailadres werk
 • je e-mailadres privé (alleen indien expliciet aan mij verstrekt)
 • je telefoonnummer werk
 • je telefoonnummer privé (alleen indien expliciet aan mij verstrekt)
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je functie
 • mijn relatie met jou

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Jeffrey Breure verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Jeffrey Breure verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te informeren over mijn bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van mijn nieuwsbrief. Grondslag: hiervoor is expliciete toestemming noodzakelijk, welke te geven is via mijn website of door je profiel bij te werken.
 • je te informeren over mijn bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van Social Media posts. Grondslag: hiervoor is het liken/volgen van mijn Social Media kanalen de manier waarop je toestemming geeft.
 • je te informeren over mijn bedrijfsprocessen en/of diensten als reactie op jouw inzending van een vraag/verzoek via het contactformulier. Grondslag: hiervoor is het actief invullen en verzenden van het contactformulier de manier waarop je toestemming geeft.
 • je te informeren over mijn bedrijfsprocessen en/of diensten als reactie op een telefoongesprek of e-mail die je aan mij verzonden hebt. Grondslag: hiervoor geef je mij toestemming door mij actief te benaderen met een vraag/verzoek.
 • je te informeren over mijn bedrijfsprocessen en/of diensten als onderdeel van een overeenkomst die wij zijn aangegaan met elkaar. Grondslag: indien nodig om overeenkomst uit te kunnen voeren, mag ik jouw gegevens verwerken en je benaderen met informatie.
 • je te informeren over mijn bedrijfsprocessen en/of diensten in het kader van een sales traject. Grondslag: hiervoor geef je mij toestemming door met mij in een sales traject te zitten, welke gestart kan zijn doordat je mij actief hebt benaderd via mail, post, contactformulier op de website en/of telefoon of doordat ik jou heb benaderd naar aanleiding van een lead.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jeffrey Breure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jeffrey Breure) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Jeffrey Breure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) doeleinden:

 • Nieuwsbrief: in WordPress tot één jaar na je inschrijving. In MailChimp vanaf het moment dat je je actief afmeldt voor de nieuwsbrief.
 • Contactformulier: de gegevens worden na één jaar verwijderd. Wat je mij stuurt per mail bewaar ik totdat je mij verzoekt de correspondentie te verwijderen (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Jeffrey Breure, wat zal worden beoordeeld door Jeffrey Breure)
 • Overeenkomst: voor zolang de overeenkomst loopt. Bij afronding overeenkomst worden de gegevens op verzoek verwijderd (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Jeffrey Breure, wat zal worden beoordeeld door Jeffrey Breure).
 • Sales: zo lang het sales traject loopt en daarna worden je gegevens nog 1 jaar bewaard i.v.m. een eventueel vervolg op dit traject. Ook worden gegevens verwijderd op verzoek (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Jeffrey Breure, wat zal worden beoordeeld door Jeffrey Breure).

Delen van persoonsgegevens met derden

Jeffrey Breure verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om mijn dienst aan jou te kunnen leveren, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Jeffrey Breure heeft één nieuwsbrief. Ik verstuur geen persoonlijke nieuwsbrieven. Ontvang je nu e-mails en wil je je uitschrijven? Klik dan hier. Je gegevens wijzigen? Pas deze hier aan.

Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief maak ik gebruik van het programma MailChimp. Voor meer informatie over de AVG en MailChimp, verwijs ik je naar de website van MailChimp.

Contactformulier

Je kunt met mij altijd bellen en mailen met je vragen/verzoek of je kunt het contactformulier invullen. Om je te kunnen helpen, maak ike uiteraard gebruik van je gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in WordPress.

Overeenkomsten en sales trajecten

Zodra je met mij een salestraject aangaat of een overeenkomst afsluit dan kunnen je gegevens door mij verwerkt worden in diverse tools die mij inziens voldoende AVG compliant zijn.

Gebruikte tools

Als je compleet inzicht wilt van de tools die ik gebruik, neem dan contact met mij op. Mij inziens voldoen de tools die ik gebruik aan de AVG vereisten.

Cookies

Omdat ik de privacy van mijn bezoekers enorm belangrijk vinden heb ik cookies zoveel mogelijk beperkt.

Functionele cookies

Door gebruik te maken van functionele cookies zorg ik ervoor dat de website naar behoren werkt. En dat je bij jouw bezoek aan mijn website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamel ik, met behulp van derden, statistieken over het gebruik van mijn website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan ik mijn website blijven verbeteren in het voordeel van mijn gebruikers. De gegevens worden anoniem verwerkt. Ik verzamel geen identificeerbare IP-adressen. Hiervoor maak ik gebruik van Google Analytics.

Cookies verwijderen

Je kunt je cookies verwijderen via je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien niet tegenstrijdig met de wettelijke verplichtingen voor Jeffrey Breure:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeffrey Breure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeffrey@jeffreybreure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Binnen die vier weken heb ik zo mogelijk je verzoek afgehandeld. Lukt dit niet, door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, dan laat ik je dat per omgaande weten. Ik reageer dan uiterlijk na 12 weken na indiening van je verzoek.

Wat je zelf kunt doen

Ontvang je nu mijn nieuwsbrief en wil je je uitschrijven? Klik dan hier. Je gegevens wijzigen? Pas deze hier aan.

Klacht indienen

Jeffrey Breure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ik wil je daarbij verzoeken je klacht eerst met mij te delen, zodat ik het indien mogelijk onderling kan oplossen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Jeffrey Breure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeffrey@jeffreybreure.nl.

Laatste update: 10 januari 2020